Voorlopige deelnemerslijst autocross 2014

Voorlopige deelnemerslijst autocross 2014:

Stockcar F1:

start nr. naam
3 Ouwe Bijlsma
11 Onno Pietersma
17 Bouwe Arjen Hiddenga
20 Bert de Vries
21 Jeroen Wekema
23 Feite Visser
26 Jan van der Iest
43 Haye Dijkstra
46 Rob Hink
53 Stefan de Jong
54 Sierd de Vries
58 Willem de Boer
67 Marco Kandt
86 Edwin Ploeg
96 Johan Beimers
143 Tea Helder
151 Marco Falkena
152 Gert Jan Klok
173 Jelle Hiemstra
185 Jaap vd Velde
226 Pieter van der Iest
295 Willem Zwerver
422 Marten Bijlsma
425 Willem de Vries
453 Jacob de Vries
484 Harm van der Veen
540 Job Honderd
541 Bert Honderd
585 Evert-jan Winands
725 Cesar Noppert
726 Frank Kramer
840 Bas Stolk

 

HAC 1600:

start nr. naam woonplaats
1 Deelnemer verloting cross Blij ******
3 Anske Swart Hallum
4 Lieuwe Bauke Regnerus Hallum
5 Sjoerd Hendrik Dijkstra Marrum
6 Sytze Hilleger Ferwert
11 Johannes Bijlsma St. Annaparochie
18 Jaap Kooistra Hallum
19 Durk Wissman Wetzens
20 Siemon Hoekstra Marrum
33 Edwin v/d Zee Hallum
43 Sjirk Visser Oude Leije
45 Rick Louwerens Hallum
46 Feike Popma Hallum
57 Pieter Tjibbe de Vries Blije
65 Ybele Reitsma Hallum
76 Peter van Sinderen Blije
79 Arjen Santhuizen Blije
83 Jacob Loonstra Stiens
88 Yne Pieter Terpstra Marrum
89 Reinder Jansma Stiens
90 Sander de Boer Finkum
91 René Polstra Minnertsga
745 Haye Snijder Hijum

 

Alderwetske demoklasse:

start nr. naam woonplaats
2 Marco Kramer/Edwin vd Z Hallum Replica Lieuwe de Vries eind jaren 70
20 Gerrit de Vries Hallum Chrysler bouwjaar 1987
32 Johannes Minnema Gytsjerk Chevrolet
33 Oane Bouma Foudgum Chevrolet
37 Joop Bijlsma St. Annaparochie Toyota Crown
40 Einte Teitsma Hijum Ford 460
48 Tjitze Minnema Oude Leije Ford
50 Arjen van Schepen St. Annaparochie Chrysler 1955
56 Arjen de Vries Hallum Replica Rob Ruig uit de jaren 80
228 Bert Krijgsheld Bedum Chevy Malibu

 

Rodeo:

start nr. naam
7 Ronald Rudolphi
21 Marco Jeninga
80 Tjerk Wiersma
92 Auke Osinga
124 Wytze de Lange
126 Richard Reitsma
150 Reinder Roorda
191 Arjen Visser
225 Christiaan Wesselius
300 Marco de Jong
304 Ruurd Jan Koopmans
310 Jan Kooistra
321 Hein-Durk Vellema
324 Rimer Lawerman
326 Symen Tolsma
327 Menno van der Leest
328 Tseard de Boer
330 Jan Sierksma
353 Wietse Groenje
354 Johan Uijthof
355 Peter van der Veen
360 Gerlof Fokkema
361 Equipe Veltman-Steegstra
377 Wietse Turkstra
390 Sjouke Hellinga
391 Bennie Turkstra
397 Sybe van der Wal
398 Melissa Drost
508 Michel de Wagt

 

Vrije standaard:

start nr. naam
10 Willem-Johan Bakker
86 Arnout Schrama
603 Gerke Feitsma
608 Jos Steenhuis
617 Richard Kuykhoven
618 Wybe de Vries
621 Janco Kroes
622 Bert Zuur
628 Sijtze Storm
633 Henry Heddema
636 Ybe Vellema
644 Wim Polling
645 Hielke Hindriks
646 Arnold van der Veen
686 Tony Vijfschaft

 

FAC 1600:

start nr. naam
1 Jorn Adema
2 Sebastiaan de Haan
5 Mark Exoo
8 Karel Roorda
10 Pieter Holwerda
12 Jacob Fopma
17 Menno van der Eems
23 Jeen Piersma
25 Jordi ten Kate
26 René Wagenaar
33 Douwe Aalbers
40 Ysbrand Haagsma
44 Popke Zijlstra
49 Erik van der Sluis
51 Pieter Miedema
56 Arjen Bakker
66 Alex Spanjer
71 Jensje vd Weerdt
75 Jan van der Wey
78 Martin Kingma
84 Arjen Jensma
85 Jan Lieuwe Wesselius
95 Jakob Ponne
96 Elmer Nadema
99 Niels Terpstra
149 Henk van der Sluis
888 Richard Zuidema

 

Stockcar F2:

start nr. naam
17 Arjen Bouwe Hiddenga
28 Johannes van der Wal
30 Toon Schut
32 Richard Kamies
39 Marten van der Wal
40 Mark Tesselaar
159 Marcel Simons
231 Peter Schut
247 Raymond Surink
337 Dennis Tesselaar
355 Rick de Graaf
667 Rudolf de Beer
694 Bas Peetoom
799 Ad Kamps

 

Sta je nog niet op de lijst? Neem dan contact op met de autocrosscommissie
via ons e-mail adres: autocrosshallum@live.nl